Anmelder seksuell trakassering: – Slik kan vi ikke ha det i fiskerinæringa

foto
NULLTOLERANSE: – Fiskeridirektoratet har nulltoleranse for seksuell krenkende adferd, trusler, trakassering eller annen rettsstridig adferd mot våre ansatte, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.