Fraflyttingen fra distriktene

foto
Er det neste som står for hugg i Senja kommune skolene i Trollvik og Kårvik (bildet), spør Sten Nilssen i sitt innlegg. Foto: Amund Hansen