Flere hundre på plass da julegrana ble tent

Her synger Lise Løvland sammen med ungdomskoret Privilegium Gospel. Foto: Stein Wilhelmsen