Ragnhild ryker ut og rykker inn

Torsdag skal kommunestyret i Målselv behandle tre søknader om fritak fra politiske verv, to søknader om permisjon og én søknad om å få rettmessig gjeninntre i lokalpolitikken. For Ragnhild Furebotten blir konsekvensen at hun ryker ut av og rykker inn i kommunestyret med noen minutters mellomrom. Foto: Gjermund Nilssen