Vil bruke hasteparagraf for å komme igang med garasjeprosjektering

Formannskapet i Berg møtes 12. februar, og skal blant annet ta stilling til om det skal settes av 250.000 kroner til prosjektering av en ny branngarasje på Skaland. Foto: Carina Hansen