– Viser hvor viktig lokal beredskap er

foto
Onsdag kveld i forrige uke ble det igangsatt en redningsaksjon på Segla. To turgåere hadde kommet utenfor turløypa på veien ned fra fjellet, og befant seg plutselig i veldig bratt terreng. Foto: Ari Bixhorn