Slo ned et stort korona-utbrudd på kort tid

Med føre var tiltak ved Lavangsheimen og effektive tiltak ble et større korona-utbrudd slått ned. Tiltak og forebygging viste seg å virke mot et større utbrudd, sier assisterende overlege Kjell-Are Pettersen i Astafjordlegen. Foto: Ulf Antonsen