Mads Gilbert: – Hvis det ikke blir gjort noe snarest, er jeg redd vi går mot ny nedstenging av landet

foto