Her må Turid ta lang omvei for å komme til inngangen: – Jeg synes det er helt håpløst