Ungdommene har sett den nye Mekkegarasjen: – Hundre ganger bedre enn den gamle!