Staten vil overta og oppgradere viktige veier i Midt-Troms — fylkesrådet vil si nei