Forslag til endringer i regelverket for oppdrett på land: – Jeg mener det er riktig