Pandemien førte til kraftig oppgang i fuskesaker ved UiT

foto