Stiller 90 millioner i garanti for et «underskuddsbygg»