Millionavtale satt på vent – ansatte må belage seg på permitteringer