Når Mini går tur, har hun på seg gul sløyfe. Eieren ber alle lære seg hvorfor det er viktig