Folk fra Kirkenes til London har investert i Sifjord-butikken — nå får butikken nye drivere

foto