Fire tromsbåter inn i fartøyregisteret — to av dem er fra Senja

foto