Opprørt over at flertallet sa nei

May-Tove Pryneid er opprørt over at kommunestyreflertallet i Målselv sa nei til å støtte den interpellasjonen hun onsdag fremmet på vegne av Rødt. Vedtaket betyr at Målselv fortsatt vil avkorte sosialstønaden til trengende som også mottar barnetrygd. Foto: Gjermund Nilssen