BARDUFOSS: Og det etter at jegerne for to år siden opplevde det reneste pangåret i rypefjellet.

I år er det observert færre ryper i fjellet enn de to foregående årene. I år meldes det om få og små kull.

Stengt

Så ille er det at enkelte områder i Indre Troms kan bli stengt for rypejakt allerede neste år.

Fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget, sier til avisa Nye Troms at han allerede før årets sesong var i nærheten av å anbefale å stenge områder i Indre Troms.

– Jeg anbefalte en kvote på bare én fugl, og da er vi virkelig i grenseland mot ikke å jakte i det hele tatt. Nå ble det kvote på to liryper og to fjellryper, interessene er jo litt forskjellige. Men det kommer til å bli en gjennomgang av de jaktfeltene vi har i Troms i løpet av vinteren, og da kan det blir aktuelt å frede noen av feltene, sier Breisjøberget til avisa.

– Det er synd

Det er over 29 jaktfelt i Troms. Halvparten av dem finnes i Indre Troms.

Han sier det er synd dersom man må ty til fredninger og at det må være siste utvei.

– Vi vet at jakta bare er en liten del av bildet som påvirker rypebestanden. Det vi ser i år, er etter boka, der svikt i smågnagerbestanden fører til at rypekyllinger i stedet for smågnagere blir mat for predatorene. Men det er også slik at det generelt sett er færre ryper nå enn før, og da blir svikten når den kommer, også veldig stor, sier han.

foto
Områder i Indre Troms kan blir fredet for rypejakt på grunn av altfor få og små rypekull.