- For syk til å delta på fengslingsmøtet

Advokat Ulf E. Hansen i Tromsø er oppnevnt til kvinnens forsvarer.FOTO: FOTO: TOM BENJAMINSEN, ITROMSØ