Her skal «Frank» være sterkest i dag — skal pågå lenge

foto