– Har hovedsakelig sett på hva som er lovpålagt og ikke

foto
Arnstein Smevik, brannsjef i Senja brann og redning, sier at han måtte tenke litt kynisk når han la fram forslaget for hvor kuttene i branntjenesten i kommunen kunne komme. Foto: Carina Hansen