Fylkesråden er forsiktig optimist på vegne av turistnæringen i regionen

foto
Lokale aktører fikk møte og diskutere med fylkesråden under Dyrøyseminaret. På bildet f.v.: Rolf Espenes (Camp Solbergfjorden AS), Karin Eriksen (fylkesråd for næring og miljø i Troms og Finnmark), Dan Björk (Visit Senja region) Marit Espenes (Ordfører i Dyrøy kommune), Roger Tronstad (Arctic Guide & Visit AS), Stig Stokkland (Vox Dyrøy) og Ragnar og Ragna Lerkendal (Dyrøy Holiday). Foto: Trygve Grønning