FINNSNES: Mandag ettermiddag møttes leder ved SF, Vidar Gunnberg, og Kristin Strand Iden, biblioteksjef ved Lenvik bibliotek for å undertegne samarbeidsavtalen mellom dem og Universitetsbiblioteket ved UiT. Gjennom prosjektet Sambruk og samhandling har blant annet Studiebiblioteket nå blitt opprettet på Finnsnes.

– Vi er jo meget stolte av dette prosjektet. Det er jo en annerkjennelse i seg selv at Universitetet i Tromsø (UiT) finner oss verdig til å gjøre dette prosjektet med oss, sier biblioteksjef Kristin Strand Iden.

Prosjektet hadde et overordnet mål om å gi UiTs studenter i Midt–Troms et godt bibliotektilbud med kvalitetssikret fagbibliotektjenester i Finnsnes.

– Nå slipper studentene å dra til Tromsø for å dra til universitetsbiblioteket der. Vi har det samme tilbudet her i Finnsnes nå, sier Ulf Christensen, styreleder ved Kunnskapsparken.

Banebrytende

Avtalen er banebrytende for samarbeid mellom folkebibliotek og universitetsbibliotek, og inkluderer også Studiesenteret som undervisningsinstitusjon, noe som er helt nytt i Norge. Prosjektet legger vei for andre som har lyst til å gjøre lignende prosjekt.

– Dette er jo et pilotprosjekt. De andre som har lyst til å gjøre lignende, kommer til å se på hva vi gjorde, når vi som de første klarte å gjennomføre noe slikt, forteller Christensen.

Satser på fremtiden

Gårsdagens undertegning var et steg frem for Finnsnes som student–by, men skal vi tro Geir–Inge Sivertsen, ordfører i Lenvik kommune, så er det ikke det siste steget.

– Jeg tror at jeg tør å si at dette kun er en liten del av et større prosjekt, der vi for fremtiden håper å få opprette en universitetscampus for UiT her, sier Sivertsen til Folkebladet.

– Ja som ordføreren sier her, så er dette en del av et større bilde, skyter Ulf Christensen inn.

Mye arbeid

Det har ikke manglet på engasjement rundt prosjektet. Ifølge hovedrapporten deres så har det gått med rundt 8.400 arbeidstimer til prosjektet, noe som tilsvarer fem årsverk. Dette er ikke regnet med prosjektleder sine timer, eller timene med innleid kompetanse. Egeninnsatsen tilsvarer en verdi på ca. 3,4 millioner kroner.(Folkebladet.no)