Åpnet Nord-Norges største privatsykehus. Vil bidra til å kutte helsekøene i nord