Boligmangel kan sette kjepper i hjulene for bosetting av flyktninger