Anbefaler idrettshallbygging — tross usikkerhetsfaktorer og ekstra millionkostnader

foto