Nå blir Ivar stortingsvikar for Sandra

I og med at Sandra Borch fra Lavangen er utnevnt til å sitte i regjering, blir Ivar B. Prestbakmo fra Salangen vikarierende representant på Stortinget for Senterpartiet i Troms. Han vil der få plass i justis- og beredskapskomiteen, og det er en oppgave han gleder seg til. Foto: Gjermund Nilssen