– Skal følge dette nøye for å sikre at stasjonen beholder sin sentrale posisjon