Krever rask utbedring: – Tålmodigheten er tynnslitt