Folketallet øker i Midt-Troms — bortsett fra i én kommune