Tirsdag er det ekstraordinært styremøte i Helse Nord. Det er satt av sju timer til kun én sak:

Skal man sende den omstridte sykehusplanen ut på offentlig høring?

Planen har mottatt massiv kritikk fra helsepersonell, politikere og tillitsvalgte, men Helse Nord-ledelsen mener endringer er nødvendige.

Det er usikkert om Helse Nord-sjef Marit Lind får flertall i styret for å sende planen ut på høring.

Planen innebærer blant annet å fjerne akuttkirurgien ved sykehuset på Gravdal i Lofoten og på sykehuset i Narvik, samt å gå fra tre akuttsykehus på Helgeland til et felles for regionen.

Fagforbundet ber styremedlemmene om å stoppe prosessen, men redaktør i Dagens Medisin tror Helse Nord-sjefen får flertall.

Styret består av ti personer.

Sju av dem er oppnevnt av eier, mens tre er representanter på vegne av de ansatte.

Ifølge NRKs kilder kan direktør Lind kun forvente sikker støtte fra fire styremedlemmer.

Det betyr at hun trolig ikke har flertall for å sende planen ut på offentlig høring.

Men det skal ikke mye til for å vippe flertallet andre veien under avstemmingen.

Skulle det bli likt under voteringen, vil dobbeltstemmen til styreleder Renate Larsen avgjøre saken, skriver statskanalen.