Budsjettforslag i Lavangen: Høyre vil ikke være med på å innføre eiendomsskatt