Stort strømbrudd skyldtes eksplosjon i høyspentsikring

foto