Utfører sprengningsarbeid — anlegget kan bli periodevis stengt

foto