– Når folk har stilt opp i krig med livet som innsats, da skal vi ta godt vare på dem når de kommer hjem

foto