Økte rådmannslønna — får vel 50.000 kroner mer

foto