Uværet fører til produksjons-stopp: – Håper at måneden ikke blåser helt vekk for oss

foto