Søkte om støtte fra to Midt-Troms-kommuner — men svaret uteblir