Helseministeren har gitt sykehusene i nord en tydelig melding