Skal diskutere løsninger på boligmangelen: – I ferd med å bli en hemsko