Stenger Hålogalandsbrua i tre uker

E6 Hålogalandsbrua rett nord for Narvik. Foto: Tomas Rolland, Statens vegvesen