ILA- forskning i Salangen vil kunne få stor nasjonal interesse