Mangler syv fastleger til sommeren — disse fire tiltakene mener politikerne skal styrke Senjalegen

foto