Mens andre må gå til oppsigelser velger Tryg Forsikring å ansette flere i Midt-Troms

foto
TRYG: Marlen Johannessen og Lars Inge Iversen ved Tryg Forsikring på Finnsnes ønsker seg flere medarbeidere. Foto: Tryg Forsikring