Dette vil svi, men rådmannen ser ikke annen løsning enn å gjennomføre prosjektet

foto