Bardu taper millioner på egen kraftproduksjon i 2021

foto