Flytter fra kommunen — søker fritak fra sine politiske verv

Guttorm Nergård har søkt om fritak fra sine politiske verv i Berg kommune. 28. februar behandler kommunestyret søknaden. Foto: Morten Dokka