Vil bygge rekorddyre boliger

foto
FORBEHOLD: Prosjektet har forbehold i forhold til salg av boliger. Er interessen stor nok kan det bli byggestart i løpet av første kvartal 2022. Foto: ILLUSTRASJON: Fjellknatt Arkitektstudio AS